Home / THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ

THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ

OMI VIETNAM | Máy phân tích quang phổ phát xạ hồ quang OES

Hệ thống phân tích quang phổ online

Hệ thống phân tích quang phổ online Hệ thống phân tích quang phổ online ARL SMS-2500 là đỉnh cao của 30 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp tự động hóa quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm. Hệ thống phân tích quang phổ online SMS-2500 được thừa hưởng …

Read More »
Call for me