Home / THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

OMI VIETNAM | Máy phân tích quang phổ phát xạ hồ quang OES

Buồng phun muối kiểm tra ăn mòn

Thiết bị phun muối thử ăn mòn

Buồng phun muối kiểm tra ăn mòn Buồng phun muối kiểm tra ăn mòn muối ra đời kiểm soát chất lượng lớp sơn phủ lên bề mặt của vật liệu tốt hơn. Để gia tăng tính mài mòn của vật liệu ngoài việc cung cấp vật liệu được kiểm soát …

Read More »

Máy quang phổ nguyên tử AAS

Máy quang phổ nguyên tử AAS Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS được điều khiển tự động, điều khiển bằng máy tính và linh hoạt việc lựa chọn phương pháp phun, có thể là ngọn lửa hoặc graphite Hệ thống phun sương của máy quang phổ hấp phụ …

Read More »

Hệ thống máy sắc ký khí

Hệ thống máy sắc ký khí

Hệ thống máy sắc ký khí Hệ thống máy sắc ký khí thực hiện phân tích định lượng và thử nghiệm trên các loại dung môi, được ứng dụng cho ngành bao bì thực phẩm (đánh giá nồng độ mùi trên bao bì in). Ngoài ra hệ thống máy sắc …

Read More »

Máy phân tích quang phổ UV-VIS

Máy phân tích quang phổ UV-VIS

Máy phân tích quang phổ UV-VIS “Máy phân tích quang phổ UV-VIS 6600A sử dụng lưới ba chiều 1800 / mm và thiết kế quang đơn sắc kép tiên tiến, cung cấp thiết bị có ánh sáng đi lạc cực thấp (≤0.003% T)” Máy phân tích quang phổ UV-VIS ung …

Read More »

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR Máy quang phổ hồng ngoại FTIR (Fourier) là một kỹ thuật được sử dụng để thu được phổ hồng ngoại của sự hấp thụ, phát xạ, quang dẫn hoặc tán xạ Raman của chất rắn, chất lỏng hoặc khí. Một máy quang phổ hồng …

Read More »
Call for me