Home / PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHÁT XẠ OES

PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHÁT XẠ OES

OMI VIETNAM | Máy phân tích quang phổ phát xạ hồ quang OES

Hệ thống phân tích quang phổ online

Hệ thống phân tích quang phổ online Hệ thống phân tích quang phổ online ARL SMS-2500 là đỉnh cao của 30 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp tự động hóa quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm. Hệ thống phân tích quang phổ online SMS-2500 được thừa hưởng …

Read More »

Hệ thống phân tích online

“Hệ thống phân tích quang phổ online là đỉnh cao của 80 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp phân tích tự động hóa trong phòng thí nghiệm của chúng tôi” Hệ thống phân tích thành phần tự động hóa – Online Hệ thống phân tích quang phổ online SMS-2500 …

Read More »
Call for me