Phân tích quang phổ

Phân tích quang phổ toàn diện OES | XRD | XRF

Phân tích định tính và định lượng để kiểm soát quá trình và chất lượng

Các thiết bị OES, XRF và XRD của Thermo Scientific đáp ứng nhu cầu của các phòng thí nghiệm phân tích phục vụ các ứng dụng đa dạng như luyện kim, khai thác mỏ, địa chất và địa hóa, dầu khí, polyme, thủy tinh và gốm sứ, chất bán dẫn, sơn và hóa chất, điều tra pháp y và các ứng dụng môi trường.

Sản phẩm phân tích OES | XRD | XRF phổ biến
Máy phân tích quang phổ phát xạ ARL iSpark series
Máy phân tích quang phổ phát xạ ARL iSpark series
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL 9900)
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL 9900)
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL™ PERFORM’X)
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL™ PERFORM’X)

Thực hiện phân tích nguyên tố nhanh chóng của các mẫu kim loại rắn bằng phép đo phổ phát xạ quang học sử dụng kích thích Arc / Spark. Kỹ thuật này đáp ứng các nhu cầu phân tích khắt khe nhất của ngành công nghiệp kim loại từ kiểm soát sản xuất đến R&D, từ kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến phân loại phế liệu.

Đạt được đặc tính vật liệu nhanh chóng để đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật hóa học của sản phẩm. Công nghệ huỳnh quang tia X là tiêu chuẩn vàng để phân tích nguyên tố chính xác, không phá hủy trong nhiều ứng dụng bao gồm xi măng, kim loại, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, môi trường và thực phẩm. 

Nhanh chóng có được thông tin chi tiết về cấu trúc và pha của vật liệu bằng cách sử dụng nhiễu xạ tia x, một kỹ thuật phân tích linh hoạt, không phá hủy. Phân tích XRD cung cấp kết quả hiệu suất cao trong một loạt các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu bao gồm nghiên cứu hàn lâm, hóa chất, dược phẩm, polyme, chất bán dẫn, màng mỏng, kim loại và khoáng chất.

Sử dụng sức mạnh của công nghệ XRF khi và ở nơi bạn cần, ở hầu hết mọi vị trí, môi trường thực địa hoặc điều kiện thời tiết. Máy phân tích cầm tay của chúng tôi cung cấp khả năng xác định hóa chất và vật liệu nhanh chóng, đáng tin cậy để có dữ liệu có thể hành động và đưa ra quyết định nhanh chóng tại hiện trường.

Máy phân tích quang phổ nhiễu xạ tia X

Các ứng dụng XRF nâng cao trong phân tích địa hóa và khai thác 
Khám phá cách WDXRF có thể được sử dụng với phân tích ít tiêu chuẩn và các phương pháp được hiệu chỉnh đầy đủ, cùng với điểm nhỏ và lập bản đồ, để tạo ra một hồ sơ hoàn chỉnh về khoáng vật học của các mẫu địa hóa và khai thác.


Tăng độ nhạy của phân tích và độ an toàn đối với chất lỏng 
Tìm hiểu về những tiến bộ trong thiết bị đo lường XRF để cung cấp không chỉ phân tích nâng cao và an toàn hệ thống mà còn tăng độ nhạy, độ phân giải và giới hạn phát hiện để phân tích chất lỏng, ví dụ như trong ngành dầu khí.


Đạt được độ chính xác trực tuyến tốt nhất có thể trong phân tích xi măng
Xem hội thảo trên web này để khám phá cách thức hoạt động của máy phân tích trực tuyến có thể được giám sát và duy trì phân tích phù hợp với hệ thống huỳnh quang tia X (XRF) trong phòng thí nghiệm tại chỗ nhờ một công cụ phần mềm độc đáo.


Chuỗi hội thảo trên web phân tích khoa học vật liệu với XRD và XRF Khám phá chuỗi hội thảo trên web theo yêu cầu gồm 5 hội thảo trên web về ứng dụng khoa học vật liệu sử dụng nhiễu xạ tia X (XRD) và huỳnh quang tia X (XRF). Mỗi hội thảo trên web kéo dài từ 30 phút trở xuống, bao gồm các ứng dụng:

  • Nâng cao các giải pháp dầu khí của bạn thông qua nhiễu xạ tia X
  • Nâng cao năng suất và giá trị của các nguồn khoáng sản sử dụng XRD và XRF
  • Dạy phân tích cấu trúc và nguyên tố của vật liệu
  • Đảm bảo các công thức dược phẩm an toàn hơn và hiệu quả bằng phương pháp nhiễu xạ tia X
  • Đảm bảo chất lượng và độ an toàn của polyme
Các Video
Call for me