Home / NDT VÀ KIỂM TRA SIÊU ÂM

NDT VÀ KIỂM TRA SIÊU ÂM

OMI VIETNAM | Máy phân tích quang phổ phát xạ hồ quang OES

Hệ thống chụp XRAY di động

Hệ thống chụp XRAY di động

Hệ thống chụp XRAY di động “Hệ thống chụp Xray di động được thiết kế cho tính linh động, bộ điều khiển được tích hợp với công nghệ tuyệt vời để làm cho cấu hình bên trong đáng tin cậy hơn với các bộ phận hiệu suất cao và bổ …

Read More »
Call for me