Huỳnh quang tia X

Một công nghệ, một thế giới ứng dụng
Đạt được phân tích và đặc tính vật liệu nhanh chóng để đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật hóa học của sản phẩm.

Công nghệ huỳnh quang tia X (XRF) là tiêu chuẩn vàng để phân tích nguyên tố chính xác, không phá hủy trong các ứng dụng bao gồm xi măng, kim loại, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, môi trường và thực phẩm.

Hệ thống phân tích quang phổ phát xạ tự động hóa online
Hệ thống phân tích quang phổ phát xạ tự động hóa online
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL QUANT'X EDXRF)
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL QUANT'X EDXRF)
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL™ PERFORM’X)
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL™ PERFORM’X)
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL 9900)
Máy phân tích quang phổ huỳnh quang tia X (ARL 9900)

Đạt được phân tích định tính và định lượng để kiểm soát quá trình và chất lượng.

Hệ thống XRF phòng thí nghiệm có thể đánh giá tất cả các loại vật liệu và loại mẫu. 

Chúng được sử dụng trong các phòng thí nghiệm phân tích cho các ứng dụng đa dạng như sản xuất xi măng, luyện kim, khai thác mỏ, địa chất và địa hóa, dầu khí, polyme, thủy tinh và gốm sứ, chất bán dẫn, sơn và hóa chất, điều tra pháp y và các ứng dụng môi trường. 

Nhận kết quả chất lượng phòng thí nghiệm tại hiện trường.

Máy phân tích XRF di động đã trở thành tiêu chuẩn để phân tích nguyên tố không phá hủy trong một loạt các ứng dụng. 

Các hệ thống này được sử dụng thường xuyên để kiểm tra và phân tích kiểm soát chất lượng nhanh chóng nhằm đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật hóa học của sản phẩm. 

Nhẹ và dễ sử dụng, các thiết bị này cung cấp khả năng phân tích tức thì trong mọi môi trường thực địa.

Máy phân tích quang phổ XRF cầm tay
Máy phân tích quang phổ XRF cầm tay

Hội thảo trên web: Phân tích Khoa học Vật liệu với XRD và XRF
Khám phá chuỗi 5 hội thảo trên web theo yêu cầu này về các ứng dụng khoa học vật liệu sử dụng nhiễu xạ tia X (XRD) và huỳnh quang tia X (XRF). Mỗi hội thảo trên web kéo dài từ 30 phút trở xuống.

Ứng dụng phân tích khoa học vật liệu XRF và XRD:
  • Nâng cao các giải pháp dầu khí của bạn thông qua nhiễu xạ tia X
  • Nâng cao năng suất và giá trị của các nguồn khoáng sản sử dụng XRD và XRF
  • Dạy phân tích cấu trúc và nguyên tố của vật liệu
  • Đảm bảo các công thức dược phẩm an toàn hơn và hiệu quả bằng phương pháp nhiễu xạ tia X
  • Đảm bảo chất lượng và độ an toàn của polyme
Máy phân tích quang phổ nhiễu xạ tia X

Hội thảo trên web về XRF nổi bật theo yêu cầu

Nâng cao năng suất và giá trị của các nguồn khoáng sản sử dụng XRD / XRF
Tìm hiểu lợi ích của việc sử dụng nhiễu xạ tia X và huỳnh quang tia X để xác định và định lượng khoáng sản trong thăm dò, chế biến và tinh chế, từ phòng thí nghiệm đến triển khai tại hiện trường.

Ứng dụng XRF nâng cao trong phân tích địa hóa và khai thác
Khám phá cách WDXRF có thể được sử dụng với phương pháp phân tích không tiêu chuẩn và được hiệu chỉnh đầy đủ, cùng với điểm nhỏ và lập bản đồ, để tạo ra một hồ sơ hoàn chỉnh về khoáng chất của các mẫu địa hóa và khai thác.

Tăng độ nhạy của phân tích và độ an toàn đối với chất lỏng 
Tìm hiểu về những tiến bộ trong thiết bị đo lường XRF để cung cấp không chỉ phân tích nâng cao và an toàn hệ thống mà còn tăng độ nhạy, độ phân giải và giới hạn phát hiện để phân tích chất lỏng, ví dụ như trong ngành dầu khí.  

Video

Quang phổ EDXRF để kiểm tra không phá hủy chất rắn và chất lỏng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call for me