Quang phổ phát xạ hồ quang OES

Hợp lý hóa quy trình làm việc sản xuất của bạn

Thực hiện phân tích nguyên tố nhanh chóng của các mẫu kim loại rắn bằng phép đo phổ phát xạ quang học sử dụng kích thích Arc / Spark. Kỹ thuật này đáp ứng các nhu cầu phân tích khắt khe nhất của ngành công nghiệp kim loại từ kiểm soát sản xuất đến R&D, từ kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến phân loại phế liệu.

Bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc cần thêm thông tin, hãy yêu cầu nói chuyện với người đại diện ngay bây giờ.

Máy phân tích quang phổ phát xạ

Sản phẩm OES - Quang phổ phát xạ phổ biến

Máy phân tích quang phổ phát xạ EasySpark
Phân tích quang phổ phát xja hồ quang ARL EasySpark
Máy phân tích quang phổ phát xạ ARL iSpark series
Phân tích quang phổ phát xạ hồ quang ARL iSpark
Máy phân tích quang phổ phát xạ Online
Tự động hóa ARL SMS-3500 cho OES đơn hoặc đôi hoặc XRF

Phân tích quang phổ phát xạ OES và các sản phẩm liên quan

Thực hiện phân tích nguyên tố nhanh chóng, chính xác của các mẫu kim loại rắn từ vết đến mức phần trăm với thiết bị OES để bàn mới này.

Thích ứng với các môi trường khắc nghiệt nhất, máy phân tích kim loại ARL iSpark cung cấp chức năng cao và các tính năng tiên tiến để đạt được các mục tiêu về năng suất và chất lượng.

Đạt được xác định định lượng đồng thời hàm lượng của tất cả các kim loại quý trong các nút chì thử lửa trong vòng chưa đầy một phút với Máy phân tích thử lửa ARL iSpark 8860.

Tối ưu hóa hoạt động sản xuất thép của bạn với việc phân tích các mẫu phức tạp nhất trong các điều kiện có thể tái tạo.

Thúc đẩy hiệu quả phòng thí nghiệm kiểm soát quá trình trong các ngành công nghiệp kim loại, khai thác mỏ và xi măng với Tự động hóa ARL SMS-3300 của Thermo Scientific cho OES hoặc XRF Đơn hoặc Đôi, một giải pháp tự động hóa quy trình làm việc hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm.

Thúc đẩy hiệu quả của phòng thí nghiệm kiểm soát quá trình trong các ngành công nghiệp khai thác và kim loại với giải pháp tự động hóa quy trình làm việc hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm.

Thực hiện phân tích chất lượng cao cho tất cả các công việc phân tích kim loại của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng với giải pháp phần mềm có thể tùy chỉnh cho máy quang phổ phát xạ.

Video nổi bật về Máy phân tích quang phổ phát xạ OES

Call for me