1.Máy phân tích than CQM Flex

Máy phân tích than CQM Flex
Máy phân tích than CQM Flex dùng để kiểm soát chất lượng than với thời gian thực.
Nguồn của CQM Flex có thể là máy phát neutron điều khiển bằng điện hoặc ( 252 Cf).
Các ứng dụng liên quan: Xi măng, Than, Khoáng sản
Chỉ tiêu phân tích của CQM FLEX: Lưu huỳnh, độ ẩm, tổng tro, giá trị năng lượng. Yếu tố quan trọng trong sản xuất giúp tối ưu hóa nguyên liệu và giảm ô nhiễm môi trường.

Tổng quan về máy phân tích than CQM Flex

Máy phân tích than CQM FLEX là thế hệ thứ hai được phát triển từ CQM ban đầu, rất thành công và chính xác. CQM Flex đầy đủ tính năng này cung cấp nhiều lợi thế:
  • Nguồn 252 Cf hoặc bằng máy phát neutron điều khiển bằng điện để đo các nguyên tố: carbon, hydro và oxy ngoài các thành phần tro.
Máy phân tích có thể được cấu hình để chuyển đổi giữa các nguồn 252 Cf và máy phát neutron.
  • Vùng phân tích hình học cố định, được thiết kế để cung cấp hiệu suất và độ lặp lại tốt nhất trong khi phủ nhận các tác động bất lợi như tải biến thể, theo dõi vành đai, thành phần vành đai, v.v. thường được kết hợp với máy phân tích loại đai.
  • Thời gian thực, phân tích trực tuyến bằng cách sử dụng công nghệ phân tích kích hoạt neutma gamma (PGNAA) nhanh chóng để chủ động giải quyết các biến thể của quá trình và đảm bảo hỗn hợp than phù hợp hơn và chất lượng nhiên liệu được cải thiện
  • Đo trực tiếp giá trị nhiệt lượng bằng cách phân tích nồng độ carbon, lưu huỳnh, hydro và oxy
  • Giảm lượng khí thải CO 2 do hiệu suất lò hơi được cải thiện
  • Giải quyết các vấn đề về chất lượng than trong các ứng dụng bao gồm tải ra, than và xe tải nhận than sử dụng máy lấy mẫu khoan, và đặc biệt tại các nhà máy điện cho Nhận như đã nhận được các ứng dụng than và các ứng dụng than đá.
  • Giao diện vận hành toàn diện, dễ sử dụng cung cấp khả năng phân tích dữ liệu rộng lớn.
Phân tích kích hoạt gamma (PGNAA) và kích hoạt neutron xung (PFTNA). Tham khảo: Công nghệ PGNAA và PFTNA Tìm hiểu về cách thức hoạt động của công nghệ PGNAA và PFTNA. Tham khảo: Tải sách điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call for me