Bài viết gần đây

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR Máy quang phổ hồng ngoại FTIR (Fourier) là một kỹ thuật được sử dụng để thu được phổ hồng ngoại của sự hấp thụ, phát xạ, quang dẫn hoặc tán xạ Raman của chất rắn, chất lỏng hoặc khí. Một máy quang phổ hồng …

Read More »
Call for me