Bài viết gần đây

Máy phân tích quang phổ UV-VIS

Máy phân tích quang phổ UV-VIS

Máy phân tích quang phổ UV-VIS “Máy phân tích quang phổ UV-VIS 6600A sử dụng lưới ba chiều 1800 / mm và thiết kế quang đơn sắc kép tiên tiến, cung cấp thiết bị có ánh sáng đi lạc cực thấp (≤0.003% T)” Máy phân tích quang phổ UV-VIS ung …

Read More »

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR Máy quang phổ hồng ngoại FTIR (Fourier) là một kỹ thuật được sử dụng để thu được phổ hồng ngoại của sự hấp thụ, phát xạ, quang dẫn hoặc tán xạ Raman của chất rắn, chất lỏng hoặc khí. Một máy quang phổ hồng …

Read More »
Call for me